Partners


.......Stg. Qaran

De Stichting Somalische Jongeren Amsterdam-Qaran is een zelforganisatie voor en door Somalische jongeren. De organisatie is in september 2006 ogericht en wil de Somalische jongeren helpen hun weg in de Nederlandse maatschappij te vinden.

De Stichting Somalische Jongeren Amsterdam-Qaran vindt het belangrijk om hierbij te helpen door onder meer voorlichting- en discussiebijeenkomsten te organiseren en daar waar nodig ondersteuning en begeleiding aan te bieden.

Het komende jaar willen we daarbij vooral aandacht besteden aan de volgende thema's:

* Drugs en alcoholverslaving

* SOA en HIV

* Studiekeuze en schooluitval

* Jongeren en vrijwilligerswerk

* Discriminatie en stageproblematiek


copyright