Partners


.......Stg. Gowraar

Opgezet door in Tilburg levende Somaliërs wil de stichting zo breed mogelijke hulp bieden aan de mensen in dit land in de hoorn van Afrika.
Daarnaast wil zij informatie geven over dit land, zodat meer mensen bekend raken met Somalië, het land en zijn bevolking en wat zich daar afspeelt.

Met behulp van zorgverzekeraar VGZ is het ziekenhuis in Bardera in de regio Gedo opgeknapt. Dat is een teken van terugkerende hoop voor de regio.
De verwachting is dat er nu weer mediche hulp geboden kan worden, maar daar zijn nog wel medische appaatuur en medicijnen voor nodig en gekwalificeerd personeel.
De stichting hoopt ook hierbij hulp te kunnen bieden.
copyright