Over ons


.......SOMNGO
Nederland bestaat onder migranten in toenemende mate
de behoefte om bij te dragen aan de wederopbouw van hun thuisland. Zodoende hebben veel migranten zich verenigd in organisaties die kleinschalige projecten opzetten in het land van herkomst. Ditzelfde geldt voor de Somalische diaspora in Nederland. Somalische migranten trekken zich de situatie van het thuisland aan en initiëren diverse projecten op het gebied van wederopbouw. Hierdoor lopen vele migrantenorganisaties tegen verschillende (inter) nationale problemen aan. Zo staat de situatie in Somalie/land laag op de politieke agenda en zijn de besluitvormings procedures in Nederland en de Europese Unie niet altijd inzichtelijk. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden heeft een tiental Somalische migrantenorganisaties in Nederland het initiatief genomen om zich te verenigen in een netwerk dat zich zal richten op Somalie/land: SOMNGO
copyright