Home


.......Lancering van SomNGO
Dit projectvoorstel heeft voornamelijk betrekking op de Lancering (bekendmaking) van Somngo,s for development aan groot publiek, de geïnteresseerden en toekomstige partners. Er wordt nader belicht de huidige ontwikkelingssituatie van somalie/land om inzicht te krijgen Het is de eerste netwerkorganisatie die vertegenwoordigd is door verschillende Somalische/Somaliland ontwikkelingsorganisaties in Nederland en we zijn van overtuigd dat deze netwerkorganisatie aanzienlijke toegevoegd waard zullen hebben voor het werk van alle die ledenorganisaties en ook overige berokkenpartijen.


Het naar elkaar zoeken van enerzijds de Somalische diaspora organisaties in Nederland op het gebied van ontwikkelingshulp en anderzijds het Nederlandse overheid en NGO werden geconfronteerd met allerlei problemen. Wellicht is het volgende beeld voor u herkenbaar:

“Somalische diasporaorganisaties die bepleiten of lobbyen dat landen als Somalië waar de veiligheid niet is gewaarborgd dan wel geen functionerende regering hebben juist meer aandacht en structurele hulp moeten krijgen. Dit terwijl de NGO’ en de Nederlandse overheid geen aanspreekpunt heeft met betrekking tot Somalië”.

Om die reden en nog voor een aantal belangrijke vraagstukken zijn wij genoodzaakt om een netwerkorganisatie op te richten, die statutair gezien inmiddels een feit is.

Hieronder beschrijven we de beoogde veranderingen om u enigszins een beeld te geven over de noodzaak van deze netwerkorganisatie,

• De doelmatigheid en doeltreffendheid van de ingezette projecten in Somalië zijn vaak onderbelicht dan wel weinig bekend voor de ontwikkeling NGO’s, fondsen en/of de Nederlandse overheid.

• Er is een gebrek aan een gezamenlijke noodhulp acties van de Somalische gemeenschap in Nederland;

• Er is gebreken aan een gezamenlijke visie bij de Somalische ontwikkelingsorganisatie t.a.v. het waarborgen van de duurzaamheid van de opgezette initiatieven, er is een gebrek aan samenwerking tussen partnerorganisaties in het land van herkomst, er is ook een gebrek aan bij de Somalische ontwikkelingsorganisaties vertegenwoordiging bij het besluitvormingsproces binnen de Nederlandse en Europese Unie aangelegenheden;

De ledenorganisaties van dit netwerk zijn allemaal in verschillende gebieden in Somali(ë)(land) werkzaam, en mede hierdoor is er een breed gedragen draagvlak. Zij hebben door de jaren heen de nodige ervaring en kennis opgedaan rondom de opzetten en de uitvoeringen van kleinschalige en meerjarige projecten. Bij de lancering van dit nieuwe netwerk zullen verschillende partijen uitgenodigd zijn, die bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Somalie.

Er zullen een aanspreekpunt komen voor de Somalische ontwikkeling organisaties in Nederland. De organisaties in dit netwerk zullen elkaar hun ervaringen en kennis op het gebeid van ontwikkelingssamenwerking in Somalie uitwisselen en ook samenwerken

copyright