Project


.......Evaluatie en Fellow up

Evaluatie

Aan het einde van de lancering dag zal evaluatie formulieren uitgedeeld worden waarin de deelnemers gevraag wordt om te vullen. Daarnaast zal de organisators een week later bij elkaar komen om te kijken hoe het project werd uitgevoerd. Er zal een verslag komen met aanbeveling en conclusies.

Fellow up

SomNGo’s for development zal in maand december een vervolg project uitvoeren. Dit project zal een debat of een rondtafel discussie zijn waain aantal sleutel figuren binnen de gemeenschap in gesprek gaan met mensen van het tweede kamer en MFO’s over de politieke, economische en ontwikkelingssituatie van somalie/land. Het netwerk is ook van plan om jongeren het vraagstuk van ontwikkelingssamenwerking te betrekken door bv bezoeken te brengen aan project in somalie/land.

copyright