Project


.......Doel en missie

Doelstelling/missie van de organisatie:

- Het aanspreekpunt voor de Somalische ontwikkelingsorganisaties;
- Het versterken van de samenwerking tussen de Somalische ontwikkelingsorganisaties in Nederland en de rest van Europa;
- Het uitvoeren van gezamenlijke lobby activiteiten zowel op nationaal als op internationaal niveau ten behoeve van de ontwikkeling en de wederopbouw van Somalië;
- Het optreden als advies orgaan betreffende ontwikkelingssamenwerking in Somalië.

We trachten dit doel te bereiken door:

- Het organiseren van gezamenlijke activiteiten in Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
- Het opzetten van een gezamenlijk werkpunt in Somalië/Somaliland waar de ontwikkelingsactiviteiten in Somalië/Somaliland gecoördineerd wordt;
- Het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijke noodhulpactie;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen leden organisaties;
- Het bevorderen van de kennis en capaciteit binnen de leden organisaties;
- Het vertegenwoordigen van haar leden organisaties zowel nationaal als internationaal op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking

copyright