Home


.......Algemen
Somalië kent al sinds de ineenstorting van de regering van Siad Barre in december 1990 geen centrale overheid meer. Het land is verstikt geraakt door de steeds voortdurende burgeroorlog. Door het steeds wegblijven van een centrale regering zijn er veel voorzieningen die door de overheid zouden moeten worden georganiseerd in de vergetelheid geraakt. Zo is er bijvoorbeeld, zoals bekend, geen algemeen toegankelijke basisonderwijs, gezondheidszorg, voedsel, schone drinkwatervoorzieningen en dergelijke.

De internationale gemeenschap, vaak Non-gouvernementele Organisaties, hebben getracht om het gat dat is ontstaan te dichten. Helaas wordt hun werk steeds bemoeilijkt door de gevolgen van de wetteloosheid van Somalië (moord en/of ontvoeringen door de wordlords en hun bandieten). Dit betekent dat de internationale gemeenschap genoodzaakt is slechts noodhulp beschikbaar te stellen voor het Somalische volk, wat regelmatig distributiemoeilijkheden tegenaan loopt.

Dit heeft een appèl gedaan op de Somalische diaspora en anderen die het lot van het Somalische volk in Somalië zich hebben aangetrokken. Men zag de noodzaak in om vaak op een kleinschalige manier hulpkanalen uit te zetten naar Somalië toe. Voor veel initiatieven was dit fenomeen nieuw en onbekend, en dit zorgde regelmatig voor vallen en opstaan. Vanuit de diaspora, dus ook vanuit Nederland, werden en worden steeds gestaag allerlei diverse activiteiten en projecten voor het land van herkomst georganiseerd (variërend van noodhulp tot structurele hulp) al dan niet gefinancierd door de internationale gemeenschap. Op deze manier zijn er in de afgelopen decennia veel Somalische initiatieven in Nederland ontstaan.

Naar aanleiding van bovengenoemde reden hebben twee Somalische ontwikkelingsorganisaties namelijk Stichting HIRDA en stichting Iskaashi de Somngo’s for development opgericht op 15 juni 2007. Overigens deze oprichtingsactie is tot stand gekomen van een gezamenlijke beslissing van de alle leden van Somngo for development tijdens een algemeen overleg bijeenkomst.

Deze twee organisaties zijn bijna tien jaar actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie over die organisaties kunt u vinden op hun websites. (www. Hirda.org en www.iskaashi.org

copyright